Does Foreign Direct Investment Affect Employment in Turkey?: An ARDL Bound Testing Approach


DOĞAN B., CAN M.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.53, no.614, pp.9-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 614
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-20
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) affects many economic parameters of the host countries. One of the most important effects is employment. In this study, we would like to investigate the effect of foreign direct investment (FDI) on employment over the period 1970-2011 in Turkey bu using the bound testing (ARDL) approach. The empirical results show that the effect of inward FDI has no statistically significant effect on employment. In addition, the negative sing of FDI shows that FDI affects employment negatively
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) gittikleri ülkelerin birçok ekonomik parametresinietkilemektedir. Bunların başında da istihdam gelmektedir. Çalışmada, Türkiyeörnekleminde DYY’nin istihdam üzerindeki etkisi 1970-2011 dönemi için incelenmesiamaçlanmıştır. Çalışmanın ampirik bölümünde sınır testi yaklaşımı(ARDL) kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, ülkeye gelen DYY’lerin istihdamaetkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Bunun yanındaelde edilen katsayının negatif olması DYY’lerin istihdamı azalttığı yönündebilgi vermektedir.