TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN INDUSTRIAL SECTOR, ECONOMIC GROWTH AND PRODUCTIVITY IN OECD COUNTRIES WITHIN THE FRAMEWORK OF KALDOR LAWS


GÖKTUĞ M. R., KIZILKAYA O.

Verimlilik Dergisi, vol.2, no.2, pp.7-38, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-38
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Nicholas Kaldor’s growth law which has made important contributions to the construction and development of the basis of Post Keynesian economy has an important role in economic growth literature. Kaldor law says that economic growth rate is positively associated with production growth in manufacturing sector. According to Kaldor, returns of capital stock and investments increase by the reason of returns to scale in manufacturing industry. Manufacturing sector provides positive externalities throughout economy and accelerates the economic growth. Kaldor indicated the industrial sector as the engine of economic growth. Right along with relationship of economic growth and industrial sector, Kaldor analyzed the impact of growth in industry sector on labour productivity and total factor productivity. In this paper, the validity of Kaldor Laws was analyzed by using new generation panel data analysis methods in the sample of 23 OECD economies. The annual data of the period 1995-2013 was used in the study and the effects of growth in manufacturing industry on economic growth, labour productivity and total factor productivity were analyzed. As a result of analysis it was found that 1% of production growth in manufacturing industry increased economic growth as 0,25 %, manufacturing sector labour productivity growth as 0,20 % and total factor productivity growth as 0,02 % respectively. Kaldor Laws are valid for the analyzed OECD countries and the fact that impact of production growth in manufacturing industry on productivity is lower than its effect on economic growth is a remarkable finding.
Post Keynesyen ekonominin temelinin oluşmasında ve gelişmesinde önemli katkıları olan Nicholas Kaldor'un büyüme yasası ekonomik büyüme literatüründe önemli bir yere sahiptir. Kaldor Yasası ekonominin büyüme oranının imalat sanayi sektörünün üretim artışı ile pozitif ilişkili olduğunu ifade eder. Kaldor'a göre imalat sanayi sektöründe var olan ölçeğe göre getiri nedeniyle sermaye birikiminin veya yatırımların getirileri artmaktadır. İmalat sanayi sektörü ekonomi genelinde pozitif dışsallıklar sağlamakta ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Kaldor ekonomik büyümenin motoru olarak sanayi sektörüne işaret etmiştir. Kaldor çalışmasında ekonomik büyüme-sanayi sektörü ilişkisinin yanı sıra, sanayi sektörünün büyümesinin, sanayi sektörü işgücü verimliliği ve toplam verimlilik üzerindeki etkilerini de incelemiştir. Bu çalışmada; Kaldor Yasalarının geçerliliği 23 OECD ekonomisi örneğinde yeni nesil panel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 1995-2013 dönemi yıllık verilerinin kullanıldığı çalışmada, sanayi sektörünü temsilen imalat sanayi üretim artışının, ekonomik büyüme, imalat sanayi işgücü verimlilik artışı ve toplam verimlilik artışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Analiz sonucunda; imalat sanayi üretim artışındaki % 1'lik artışın sırasıyla ekonomik büyümeyi % 0,25 düzeyinde, imalat sanayi işgücü verimlilik artışını % 0,20 düzeyinde ve toplam verimlilik artışını ise % 0,02 düzeyinde arttırdığı bulgusu elde edilmiştir. İncelenen ülkeler için Kaldor Yasaları geçerli olmakla birlikte, imalat sanayi üretim artışının verimlilik üzerindeki etkisinin, ekonomik büyüme üzerindeki etkisinden daha düşük olması dikkat çeken bir diğer bulgudur.