TÜRK SANATINDA AT FİGÜRÜNE İKİ ÖRNEKTWO MODELS OF THE HORSE FIGURE IN TURKISH ART


VURAL H.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.29-48, 2015 (Peer-Reviewed Journal)