Elektronik Liderliğin Temel Boyutu: Sanal Teknoloji Yeterliğinin Yöneticiye Duyulan Güvene Etkileri


TAŞ A., ÖZKARA Z. U., AYDINTAN B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.2879-2894, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier