Poverty Analysis as Capability Approach of Amartya Sen


Creative Commons License

BEYTER S., özhan m.

Manas Journal of Social Studies, vol.12, no.Özel Sayı, pp.221-234, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33206/mjss.1287347
  • Journal Name: Manas Journal of Social Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.221-234
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The focus that led to the emergence of this article was how Amartya Sen's capability approach, which seems to have appealed to many, can be used to combat poverty on a systematic and substantial scale. Therefore, a constructive connection has been tried to be provided by explaining the differences between assessments based on standard monetary measurement practices and assessments based on deprivation in basic skills. Given the constant interest in multidimensional approaches to poverty, this study considers ways in which Sen's ability indicators can be used to assess and understand poverty and deprivation.
Bu makalenin ortaya çıkmasına neden olan odak noktası, Amartya Sen'in pek çok kişinin ilgisini çekmiş gibi görünen yetenek yaklaşımının, yoksullukla sistematik ve önemli düzeyde mücadelede nasıl kullanılabileceğiydi. Dolayısıyla, standart parasal ölçüm uygulamalarına göre yürütülen değerlendirmeler ile temel yeteneklerdeki yoksunluğa dayalı değerlendirmeler arasındaki farklar açıklanarak yapıcı bir bağlantı sağlanmaya çalışılmıştır. Yoksulluğa çok boyutlu yaklaşımlara devam eden ilgi göz önüne alındığında bu çalışma, yoksulluk ve yoksunluğu değerlendirmek ve anlamak için Sen’in yetenek göstergelerinin kullanılabileceği yolları ele almaktadır.