Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Hakkari Üniversitesi Örneği A Study on Determining the Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Case of Hakkari University in Turkey


AKPINAR TURGUT N., CİHANGİR E.

Journal of Higher Education and Science, vol.10, no.3, pp.625-637, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier