Ahzâb Sûresinin 56. Âyetinde Geçen “Salât” Kavramının Sûre Bütünlüğü İçindeki Anlamı Üzerinde Bir Değerlendirme


ÇİFTÇİ N.

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.537-559, 2023 (Peer-Reviewed Journal)