Turkish budget balance estimate with artificial neural networks method


HOTUNLUOGLU H., GÖÇER İ., GÖKTUĞ M. R.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.582, pp.91-99, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 582
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-99
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The balance between public revenues and expenditures are crucial for econo- mic development and to sustain this development. In the literature, the Main reasons of imbalances between revenue and expenditure considered under two he- adings: economic and political reasons. Economic reasons that affect the budget balance are unemployment, economic growth, economic crises, inflation and the debt stock. The effects of Political reasons on the budget are usually attributed to increased public spending in election years. In this study, the budget balance, unlike traditional methods, will be analyzed by artificial neural networks. Turkey’s budget balance will be estimated using eco- nomic and political indicators. Particularly, the availability of this method in budget balance estimation will be investigated.
Kamu gelir ve giderleri arasındaki denge ülkelerin ekonomik kalkınma ve bu kal- kınmayı sürdürebilmesi açısından önem arz etmektedir. Gelir ve gider arasında- ki dengesizliklerin temel nedenleri literatürde ekonomik ve siyasi nedenler olarak iki başlık altında değerlendirilmiştir. Bütçe dengesi üzerinde etkili olan ekonomik değişkenler işsizlik, ekonomik krizlerin varlığı, enflasyon ve borç stoku olarak değerlendirilmektedir. Siyasi nedenlerin bütçe üzerindeki etkisi de genellikle seçimlerin yapıldığı yıllardaki artan kamu harcamalarına bağlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin bütçe dengesi geleneksel yöntemlerden farklı olarak bir yapay zeka uygulaması olan Yapay Sinir Ağları yöntemi ile analiz edilecek- tir. Bütçe dengesi üzerinde etkili olan ekonomik ve siyasi göstergeler kullanılarak Türkiye’nin bütçe dengesi tahmini gerçekleştirilecek ve bu bütçe tahmininde Yapay Sinir Ağları yönteminin kullanılabilirliği araştırılacaktır.