The Effect of Financial Development on Economic Growth in Fragile Economics


Creative Commons License

Mike F., Alper A. E.

Business and Economics Research Journal, vol.12, no.1, pp.49-64, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to analyse the impact of financial development on economic growth for fragile five economies, which are based on the country classification by Morgan Stanley. Accordingly, Shin cointegration, Fourier Shin cointegration, and Toda-Yamamoto causality analyses were performed for the annual observations from 1980 to 2017. Fourier Shin cointegration test results reveal the existence of a long-run relationship between economic growth and financial development, capital stock, and human development index for four countries, namely Brazil, India, South Africa, and Turkey. On the other hand, Shin cointegration test results indicate the existence of cointegration relationship between series for Brazil, Indonesia, and South Africa. Dynamic Least Squares estimator shows that financial development has positive and statistically significant coefficients for four countries, namely India, Indonesia, South Africa, and Turkey (except Brazil). Finally, Toda-Yamamoto causality analyses reveal that there is only a unidirectional causality running from financial development to economic growth for Indonesia and South Africa. The findings reveal that the level of financial development is a significant parameter in fragile economies' sustainable growth processes.
Bu çalışma, Morgan Stanley tarafından yapılan ülke sınıflandırmasından hareketle, kırılganekonomiler grubuna dahil olan beş ülke için finansal gelişme düzeyinin ekonomik büyümeüzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. 1980-2017 dönemleri için yıllık gözlemlerin dahiledildiği çalışmada, Shin eşbütünleşme, Fourier Shin eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellikanalizleri gerçekleştirilmiştir. Fourier Shin eşbütünleşme testinden elde edilen bulgular Endonezyadışında yer alan dört ülke (Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) için ekonomik büyüme ilefinansal gelişme, sabit sermaye stoku ve insani gelişme endeksi değişkenleri arasında uzun dönemlibir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Shin eşbütünleşme testi ise Brezilya,Endonezya ve Güney Afrika için eşbütünleşme ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Dinamik enküçük kareler tahmincisi, Brezilya dışında yer alan ülkelerin tamamı (Endonezya, Hindistan, GüneyAfrika ve Türkiye) için finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarakanlamlı katsayılara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Toda-Yamamotonedensellik analizi ile sadece Endonezya ve Güney Afrika ülkeleri için finansal gelişme düzeyindenekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Elde edilenbulgular temel olarak finansal gelişme düzeyinin kırılgan ekonomilerin sürdürülebilir büyümesüreçlerinde oldukça önemli bir parametre olduğuna işaret etmektedir.