Öğretmenlerin Denetim Sistemi ile İlgili Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Investigation of Teachers' Opinions about Auditing System in terms of Some Variables)


TERZİOĞLU BARIŞ E., ŞAHİN M.

Researcher: Social Science Studies, vol.6, no.1, pp.163-178, 2018 (Peer-Reviewed Journal)