Prevalence of Ticks and Fleas in Owned Cats and Dogs


Creative Commons License

YİLMAZ A. B., ADIZEL Ö., AZİZOĞLU E., Gebeş Ö., göz y., OKTAY AYAN Ö., ...More

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.12, no.3, pp.382-385, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to reveal the diversity and prevalence of ectoparasites in owned cats and dogs in Antalya. Between November 2021 and August 2022, 25 owned cats and 38 dogs brought to a private veterinary clinic for examination within the city border of Antalya were examined for the presence of ticks and fleas. Fleas were collected by combing the dog’s hair with a flea comb and collected in bottles containing 70% alcohol. Tick species were systematically collected from the heads to the tails of dogs and cats with the help of small steel forceps with blunt ends without damaging their mouths. After identifying fleas and ticks using the relevant literature, their photographs were taken. It was determined that 11 (28.9%) of the 38 dogs examined were infested with Rhipicephalus sanguineus ticks, and 3 (7.9%) were infested with R. sanguineus and Ctenocephalides canis, with a total rate of 36.84%. Of the 25 cats, 6 (24%) were infested with Ctenocephalides felis type fleas, and 2 (8%) with C. felis and R. sanguineus, a total of 32%. Fleas and ticks are essential for cats and dogs because they transmit diseases to other animals and humans. From the point of view of public health, the ectoparasitic condition in cats and dogs should be observed and controlled.
Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde sahipli kedi ve köpeklerdeki kene ve pire türlerinin yaygınlığını ortaya koymaktır. Kasım 2021 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında, Antalya şehri sınırları içinde muayene için özel bir veteriner kliniğine getirilen sahipli 25 kedi ve 38 köpek, kene ve pire varlığı açısından incelendi. Köpeklerin ve kedilerin tüyleri pire tarağı ile taranarak toplanan pireler %70 alkol içeren şişelere toplandı. Kene türleri, ağız parçalarına zarar vermeden uçları küt olan küçük çelik pensler yardımıyla köpek ve kedilerin başlarından kuyruklarına doğru sistematik olarak toplandı. İlgili literatürler kullanılarak pireler ve keneler teşhis edildikten sonra fotoğrafları çekildi. Muayenesi yapılan 38 köpeğin 11 (%28,9)’inin Rhipicephalus sanguineus türü kene ile 3 (%7,9)’ünün R. sanguineus ve Ctenocephalides canis ile, toplamda %36,84 oranında enfeste olduğu tespit edildi. Toplam 25 kedinin 6 (%24)’sının Ctenocephalides felis türü pire ile, 2 (%8)’sinin C. felis ve R. sanguineus ile, toplamda %32 oranında enfeste olduğu görüldü. Pireler ve keneler sadece kedi ve köpekler değil aynı zamanda diğer hayvan ve insanlara birçok hastalığın taşınmasında rol oynadıkları için önemlidirler. Halk sağlığı açısından kedi ve köpeklerdeki ektoparaziter durum gözlenmeli ve kontrol altına alınmalıdır