-


GÖKTUĞ M. R.

Bankacılar, vol.24, no.84, pp.54-71, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 84
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Bankacılar
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.54-71
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the impact of the total volume of domestic credit on the economic growth was investigated for the economy of Turkey using data from the three-month period of 1992-2011. According to the empirical evidences obtained from the study made with the Bounds Testing Approach, it was found that there is co-integration between variables. Accordingly, the effect of the credit volume on the economic growth in the long term analysis was found positive and statistically significant in line with theoretical expectations. In its short term analysis, error correction term coefficient was found statistically significant and negative. Therefore, the deviations among the variables converge to the long-term equilibrium level. In the causality test, a two-way relationship has been identified between the credit volume and economic growth.
Bu çalışmada, toplam yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1992-2011 dönemi üç aylık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Sınır Testi yaklaşımıyla yapılan çalışmadan elde edilen ampirik kanıtlara göre, değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uzun dönem analizinde kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem analizinde ise hata düzeltme teriminin katsayısı istatistiki açıdan anlamlı ve negatif bulunmuştur. Dolayısıyla değişkenler arasında ortaya çıkan sapmalar uzun dönem denge düzeyine yakınsamaktadır. Nedensellik testinde kredi hacmi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü ilişki tespit edilmiştir.