THE H-INDEX AND THE PROBLEM OF MEASURING ACADEMIC SUCCESS: STRESSING TO OVERCOME DEFICIENCIES AND LIMITATIONS


FIRAT S., OĞUZ ALRAMAZANOĞLU B., GENÇ G., KARAŞİN Y., Kurutkan M. N.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.1742-1777, 2023 (ESCI) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine the deficiencies of the h-index, to produce solutions in this direction and to reveal the limits of the h-index. In this study, document analysis, which is included in secondary data analysis, was used. Except for the H-index, indices used in the scientific world are generally examined in 3 groups. In this direction, a total of 33 indexes were examined by 3 scientists, each index type being compared. The publications and citations of scientists are based on the October 2021 period via Google Scholar. Although the h-index, developed by Hirsch, in which n citations to n publications of a scientist is presented as output, is the most used criterion in the scientific world, it has been determined that there are missing aspects. In the study, it was seen that the scientist with a low h-index may have a higher value in other index types. It has been concluded that the other indexes examined in the study are alternatives to the h-index and that a new type of index should be developed that exceeds all limitations..
Bu çalışmanın amacı, h-indeksinin eksikliklerini belirleyip, bu yönde çözüm üretip h-indeksinin sınırlarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada ikincil veri analizleri içerisinde yer alan doküman analizi kullanılmıştır. H-indeksi dışında bilimsel dünyada kullanılan indeksler genel hatlarıyla 3 grupta incelenmektedir. Bu doğrultuda 3 bilim insanı her bir indeks türü karşılaştırılacak şekilde toplamda 33 indeks incelenmiştir. Bilim insanlarının yayınları ve atıf sayılarında Google Scholar üzerinden Ekim 2021 dönemi baz alınmıştır. Hirsch tarafından geliştirilen, bir bilim insanının n sayıda yayınına gelen n sayıda atıfın çıktı olarak sunulduğu h-indeksi bilimsel dünyada en çok kullanılan ölçüt olmasına rağmen eksik kalan yönleri bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmada h- indeksi düşük olan bilim insanı diğer indeks türlerinde daha yüksek değere sahip olabileceği görülmüştür. Çalışmada incelenen diğer indekslerin h-indeksine alternatif olan indeksler olduğu ve tüm sınırlılıkları aşan yeni bir indeks türü geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.