EXAMINING HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS ON THE NATURE OFSCIENCE AND EPISTEMOLOGICAL THOUGHTS


BATI K., Güneş G., AÇAR D., kaya g.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.133-152, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.133-152
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between the nature of science and epistemological views of undergraduate and associate degree students studying at Hakkari University. Quantitative design was preferred in the study. The Scientific Epistemological Beliefs Scale, adapted by Turkish, by Acat, Tüken and Karadağ developed by Elder has been applied to determine epistemological views. The Scientific Nature Scale developed by Özgenen (2013) was used. The population of the research is the undergraduate and pre-graduate students who from the universities that continue to the developing are established in 2007-2008. Due to the selected by appropriate sampling method, the sample of the study is 230 undergraduate and undergraduate students attend the Hakkâri University. According to the general results of the research, it was found that the mean scores of the natural opinions of the teachers’ candidates were averaged points and the epistemological views were also prone to scepticism. In addition, a statistically significant relationship was found between the participants’ natural views of science and their epistemological views
Araştırmanın amacı Hakkari Üniversitesinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin bilimin doğası ve epistemolojik görüşleri arasındaki korelasyon çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel desen tercih edilmiştir. Epistemolojik görüşlerin belirlenmesi için Elder tarafından geliştirilen Acat, Tüken ve Karadağ tarafından Türkçeye uyarlanan Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği, bilimin doğası görüşlerinin incelenmesi için de Özgelen (2013) tarafından geliştirilen Bilimin Doğası Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2007-2008 yıllarında kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere devam eden lisans ve ön-lisans öğrencileridir.Araştırmada uygun örnekleme yöntemi uygulanarak Hakkâri Üniversitesinde eğitim gören 230 lisans ve ön lisans öğrencisine yer verilmiştir. Araştırmanın genel sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimin doğası görüşlerinin ortalama puana yakın değerler aldığı, epistemolojik görüşlerinin de skeptik düşünceye yatkın olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra katılımcıların bilimin doğası görüşleri ile epistemolojik görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir