KÂDÎ BEYDÂVÎ'S VIEW OF THE ILAHIYÂT (ULÛHIYET)


BARDAK A.

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.1, pp.220-240, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.220-240
  • Hakkari University Affiliated: No

Abstract

The theme of ilahiyât, which is one of the sections of the method (three main principles), which is considered in an independent section in the works of the kalamî, contains important sub-titles within itself. Under these headings there are important arguments in both the philosophy and the kalam. Even in these discussions, the parties have witnessed each other criticize at the level of repetition. Kâdî Beydâwî is an important scholar who has a say in most of the Islamic sciences, especially the commentary and the kalam. He is generally a kelamah with the understanding of Ash'arite theology. However, sometimes it takes a specific way to separate them from theology. In this article we tried to convey the views of Kâdî Beydâvî about theology
Kelâmî eserlerde müstakil bir bölümde ele alınan ve usûl-i selâse (üç ana esas) nin bölümlerinden birisi olan ilahiyât konusu, kendi içerisinde önemli alt başlıkları içermektedir. Bu başlıklar altında hem felsefe hem de kelâm âleminde önemli tartışmalar mevcuttur. Hatta bu tartışmalarda tarafların birbirlerini tekfir düzeyinde eleştirdiklerine şahit olunmaktadır. Kâdî Beydâvî, tefsir ve kelâm başta olmak üzere İslami ilimlerin birçoğunda söz sahibi olan önemli bir âlimdir. O, genel olarak Eş'arî ilahiyat anlayışına sahip bir kelamcıdır. Ancak ilahiyat konularında kimi zaman spesifik bir yol edinip onlardan ayrı düşmektedir. Biz bu makalede Kâdî Beydâvî'nin ilahiyat hakkındaki görüşlerini aktarmaya çalıştık