Prevalence of Varroasis in the Province of Hakkari


AYDIN A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.129-130, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was performed to detect prevalence of varroasis infestation in honey-bees (Apis mellifera) deployed in Hakkari district between April 2007 and June 2008. During the study process 712 hives were evaluated for varroasis. Some detected Varroa's were brought to the laboratory in 70% alcohol for examination. During study process varroasis agent (Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000) was detected in all hives (100%). Necessary information about the biology, early diagnosis, infection, struggle and control of Varroa destructor was given to the producers.
Bu çalışma, Nisan 2007 - Haziran 2008 tarihleri arasında Hakkari yöresinde konuşlandırılan bal arılarında (Apis mellifera) varroasis enfestasyonunun yaygınlığını tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışma süresince 712 arı kovanı varroasis yönünden incelendi. Tespit edilen Varroaların bir kısmı %70lik alkol içerisine alınarak incelemek üzere laboratuara götürüldü. Araştırma sonucunda incelenen kovanların tümünde (%100) varroasis etkeni (Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000) tespit edildi. Varroa destructorun biyolojisi, erken teşhisi, bulaşması, mücadele ve kontrolü ile ilgili yetiştiricilere gereken bilgiler verildi.