JÎYANA MÎR ÎMADEDÎNÊ HEKARÎ YA SÎYASÎ Û EDEBÎ Û BELGEYEKE NÛ DERBARÊ AQIBETA WÎ


KAPLAN Y.

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH, vol.14, no.1, pp.127-143, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier