Hakkari’xxde Bir Sempozyum Ardından ” Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu”


TAN Y.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.36, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)