Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları


DURAN R., DOĞAN H.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.18, no.4, pp.1367-1380, 2023 (Peer-Reviewed Journal)