Effect of Organic-Based Mineral+Vit D Supplementation on the Egg Yield and Quality of Broiler Breeders


Atay A., Kutay H., ÇELIK L., TOY N., UZUN Y., Yucelt O., ...More

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.2, pp.1395-1407, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The present study aimed to determine the effect of a mixture of organic- based mineral+vitamin D containing zinc, manganese, iron, copper, phosphorus, magnesium, calcium, and vitamin D on egg production and egg shell quality of broiler breeder hens. A total of 200 Ross 308 broiler breeder hens were divided into four treatment groups with 5 replicates of 10 birds each for 6 weeks (2 weeks pre-treatment period having standard feeding + 4 weeks treatment feeding) period. The control group was fed a diet formulated without organic based minerals+vitamin D mixture, and the other three groups’ diets were supplemented with 1.0, 1.5, and 2.0 kg/tonne organic- based minerals+vitamin D mixture, respectively. According to data obtained in the trial showed that organic mineral/vitamin mixture supplements increased egg production, egg weight, and mass. Feed conversion efficiency was numerically greater in broiler laying hens fed the supplemented diet. The supplement increased eggshell strength significantly (P<0.05). In addition there was a decrease in cracked-egg rate and an increase number of hatching eggs. It was found that the dietary supplementation of organic based minerals+vit D mixture had positive impacts on egg quality parameters, especially the diet supplemented with 1.0 kg/tonne increased egg production, egg size, eggshell strength, and hatching eggs ratio.
Mevcut çalışma, broyler damızlık tavuklarda yumurta verimi ve yumurta kabuk kalitesini artırmak amacıyla; organik bağlı çinko, manganez, demir, bakır, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve vitamin D içeren rasyonun etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Broyler damızlıklarla 4 grupta 6 hafta süreyle (2 hafta alıştırma dönemi standart yemleme + 4 hafta muamele yemlemesi) yürütülen denemede, standart vitamin ve iz mineral premiksi içeren broyler damızlık rasyonlarına 1,0- 1,5 ve 2.0 kg/ton düzeyinde organik esaslı mineral/vitamin karışımı ilave edilmiş, kontrol grubuna ise katkı yapılmamıştır. Her grupta 50 tavuk olmak üzere toplam 200 damızlık tavukla yürütülen çalışmada, gruplar eşit sayıda 5 alt gruba ayrılmış, grup düzeyinde yerde altlık sisteminde barındırılmıştır. Deneme sonunda elde edilen bulgular; yeme organik bağlı mineral+vitamin D katkısının yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yumurta kütlesini artırdığını göstermiştir. Rakamsal olarak yemden yararlanma oranının olumlu etkilendiği çalışmada, yumurta kalitesi üzerine belirlenen etkinin, özellikle kabuk direnci için istatistiki olarak önemli (P<0.05) olduğu saptanmış, kırık–çatlak ve kirli yumurta sayısının azaldığı, kuluçkalık özelliğine sahip yumurta sayısının da arttığı belirlenmiştir. Broyler damızlık tavuk yemlerine farklı düzeylerde ilave edilen organik bağlı mineral+vitamin D katkısının yumurta kalite ölçütlerini iyileştirici yönde etkiye sahip olduğu, özellikle ton yeme 1,0 kg/ton düzeyinde katkı kullanımının yumurta verimini, büyüklüğünü ve yumurta kabuk direncini, kuluçkalık yumurta sayısını artırdığı saptanmıştır.