FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN MENA COUNTRIES: A PANELCAUSALITY ANALYSIS APPROACH


DEMEZ S.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.12, no.1, pp.137-153, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-153
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Foreign trade is seen as the dynamics of growth in almost all world economiesdominated by globalizing capitalism. As it is known, sustainable growth anddevelopment are the primary goals of countries. For this reason, it is a subject thathas been studied a lot in the economics literature. In this study, the relationshipbetween foreign trade and economic growth between 2001 and 2017 for 14 countriesin the Middle East and North Africa (MENA) country group was examined withDumitrescu and Hurlin (2012) panel causality analysis. According to the results ofthe analysis, it was determined that there is a one-way causality relationship fromexport to growth, and a two-way causality relationship between growth and import.In the light of the results, it is difficult to say that a growth strategy based on importor export is effective in MENA countries.
Küreselleşen kapitalizmin hâkim olduğu neredeyse tüm dünya ekonomilerinde dışticaret büyümenin dinamiği olarak görülmektedir. Bilindiği gibi ülkelerinhedeflerinin başında sürdürülebilir büyüme ve kalkınma gelir. Bu nedenle iktisatliteratüründe oldukça fazla çalışılan bir konudur. Bu çalışmada Ortadoğu ve KuzeyAfrika (MENA) ülke grubundaki 14 ülke için 2001 – 2017 yılları arasında dış ticaretve ekonomik büyüme ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik analiziile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre ihracattan büyümeye tek yönlü, büyümeile ithalat arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.Sonuçların ışığında MENA ülkelerinde ithalata ya da ihracata dayalı bir büyümestratejisinin etkin olduğunu söylemek güçtür.