Epizyotomi Yapılan Primipar Kadınlarda Kullanılan İki Farklı Yöntemin İyileşme Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma


GÜNER S., ÇETİNTAŞ ÖNER S., ÇEBER TURFAN E., KARACA SAYDAM B., ERGENOĞLU A. M.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.305, 2018 (Peer-Reviewed Journal)