Dinî bir eser olarak Birgivî Risâlesi'nde sosyal hayat unsurları


KINAY CİVELEK N.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.27, pp.475-488, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier