Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri


GÜNDOĞMUŞ H., ÖZÇELİK B.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.29-37, 2007 (Peer-Reviewed Journal)