Özel Gereksinimi Olan ve Tipik Gelişen Çocuklara Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


BERK S., ALİYEV R.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.767-793, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier