A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CONSUMER PURCHASE INTENTION


TÜRKMEN M. S., PİRTİNİ S., BAYRAKTAR A., Bilgen İ.

ÖNERİ, vol.12, no.45, pp.375-392, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 45
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: ÖNERİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.375-392
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Sensitivity towards social issues and problems is increasing day by day. This situation drives corporations to get more involved in social issues and propose solutions for the social problems. Therefore, corporate social responsibility is becoming an indispensable part of the business processes of firms. The aim of this study is to examine the relationship between corporate social responsibility and purchase intention. Also the effect of the corporate social responsibility on consumer purchase intention is examined. At the end of this study, it is observed that, corporate social responsibility and purchase intention is correlated. According to the research results, it is suggested that, corporations should be responsible to satisfy the expectations of different stakeholder groups
Toplumsal konulara ve sorunlara karşı olan duyarlılık gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum, işletmeleri toplumsal konulara daha çok dahil olmaya ve bu konulardaki sorunlara çözümler getirmeye sevketmektedir. Bu sebeple kurumsal sosyal sorumluluk, her geçen gün firmaların iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tüketici satın alma niyetiyle olan ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın yan amacı doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tüketicilerin satın alma niyetine olan etkisi de incelenmiştir. Çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının satın alma niyetiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanılarak, işletmelere, farklı paydaş gruplarının kurumsal sosyal sorumluluk konularındaki beklentileri ile örtüşecek biçimde, sorumlu davranmaları önerilmektedir