Örgütsel Bağlılığın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Araştırma


KILIÇ B., KARAMAN M., YOLDAŞ A.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, pp.83-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier