Strana Kurdî (Kurmancî): Devera Hekarîyan Wekî Nimûne


KAPLAN Y.

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller EnstitüsüDergisi, vol.1, no.2, pp.158-182, 2015 (Peer-Reviewed Journal)