Üniversite öğrencilerinin şefkat ve merhamet değerlerine sahip olma durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


KARTAL B., TUTAL Ö., KANSIZOĞLU B.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.4, pp.1138-1152, 2023 (Peer-Reviewed Journal)