The Relationship between Electricity Consumption and Economic Growth: Co-integration and Causality Application in the Case of G-11 Countries


ALTINTAŞ H., GÖKTUĞ M. R.

TİSK Akademi, vol.10, no.20, pp.318-347, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 20
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: TİSK Akademi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.318-347
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The importance of electrical energy input for sustainable economic growth and industrial development is often highlighted. The desire for industrial development and high living standards has increased the demand for electricity. Although the relationship between electricity consumption and economic growth has been often examined, different views have been argued about the direction of this relationship. In this study, in the case of G11 countries of OECD during the period 1980-2011, the relationship between electricity consumption and economic growth through Cobb-Douglass production function and the relationship between capital accumulation and labor force variables through panel co-integration were tested. Panel Granger causality test was applied to determining the direction of the causality. According to empirical findings, the positive impact of electricity consumption, capital accumulation and labor force on economic growth were observed in accordance with our theoretical expectations. Morever, the results of causality test in the long-run reveal that there is a bi- directional causality relationship between electricity consumption and economic growth.
Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması Elektrik enerji girdisinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve endüstriyel kalkınma için önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Endüstriyel kalkınma ve yüksek yaşam standartları isteği elektrik talebini artırmaktadır. Literatürde, elektrik tüketimi-ekonomik büyüme ilişkisi sıklıkla incelenmiş olsa da ilişkinin yönü konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu çalışmada, 1980-2011 dönemi için OECD üyesi G-11 ülkeleri örneğinde, elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Cobb-Douglass üretim fonksiyonu yardımıyla, sermaye birikimi ve işgücü değişkenleri de kullanılarak panel eşbütünleşme yardımıyla test edilmiştir. Nedenselliğin yönünü tespit etmek için Panel Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik bulgulara göre; elektrik tüketimi, sermaye birikimi ve işgücü değişkenlerinin ekonomik büyümeyi teorik beklentilerimizle uyumlu olarak pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise, uzun dönemde elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir.