Akut ve kronik olarak beş ağır metal etkisinde kalan tatlısu balığı Oreochromis niloticus’da iyon düzeylerindeki değişimler


Creative Commons License

ATLI G., CANLI M.

Turkish Journal of Zoology, vol.35, no.5, pp.725-736, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 5
  • Publication Date: 2011
  • Doi Number: 10.3906/zoo-1001-31
  • Journal Name: Turkish Journal of Zoology
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.725-736
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Freshwater fish, Oreochromis niloticus, were individually exposed to 0, 0.1, 0.5, 1.0, and 1.5 μg/mL of Cu2+, Cd2+, Cr6+, Ag+, and Zn2+ for 96 h (acute) and 0.05 μg/mL concentrations of the same metals for 0, 5, 10, 20, and 30 days (chronic). Following each period, metal accumulation and ion levels (Na+, K+, Ca+2, and Mg+2) were measured in the gills, kidneys, and muscles. Except for Ag+, none of the metals killed the fish within 30 days. Silver killed all the fish within 16 days. With the exceptions of Ag+ and Cr6+, as their levels were below detection limits, metal accumulation occurred in the tissues following both acute and chronic exposures. Ion levels in the tissues were altered by metal exposure, the general tendency being a decrease in Na+ and K+ levels and an increase in Mg2+ and Ca2+ levels. Acute exposure to heavy metals seemed to be more eff ective in altering ion levels of the tissues than chronic exposure. Na+ was the most aff ected ion while Mg2+ was the least aff ected. Results of this study emphasize that ion levels in the tissues of O. niloticus can be altered by heavy metals, both in acute and chronic exposures. This suggests that heavy metals should be monitored carefully in ecotoxicological studies in the field due to their importance in fish physiology.
Tatlısu balığı Oreochromis niloticus 0, 0,1, 0,5, 1,0, 1,5 μg/mL Cu+2, Cd+2, Cr+6, Ag+ ve Zn+2’nin 96 saat süreyle (akut) ve 0.05 μg/mL derişimindeki aynı metallerin 0, 5, 10, 20, 30 günlük (kronik) etkisine ayrı ayrı bırakılmıştır. Deney süreleri sonunda solungaç, böbrek ve kas dokularında metal birikimi ve iyon düzeyleri (Na+, K+, Ca+2, Mg+2) ölçülmüştür. Gümüş hariç hiç bir metal 30 günlük sürede letal etki göstermemiştir. Ag+ etkisinde kalan balıkların tamamı 16. gün sonunda ölmüştür. Metaller genellikle akut ve kronik etki sonunda dokularda birikim gösterirken, Ag+ ve Cr+6 birikimleri saptama sınırlarının altında gözlenmiştir. Metaller doku iyon düzeylerini değiştirmiştir. Metal etkisi sonunda genel eğilim Na+ ve K+ düzeyinde bir azalma, Mg+2 ve Ca+2 düzeylerinde ise bir artış yönünde olmuştur. Akut etki sonrasında iyonların kronik etkiye göre daha fazla etkilendiği görülmektedir. Na+ en çok Mg+2 ise en az etkilenen iyon olmuştur. Sonuçlar hem akut hem de kronik metal etkisi sonucu O. niloticus’un dokularında iyon düzeylerinin değişebileceğini gösterirken, balık fi zyolojisindeki önemi nedeniyle arazide yapılan ekotoksikolojik araştırmalarda dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.