Lisans öğrencilerinin türev tanımıyla ilgili yorumlarıve türeve yükledikleri anlamlar


DORUK M., DURAN M., KAPLAN A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.834-856, 2018 (Peer-Reviewed Journal)