THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL IDENTITY PERCEPTION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: EXAMPLE OF HAKKARI STATE HOSPITAL


DEMİR S., YAŞBAY KOBAL H.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.1, pp.109-126, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-126
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of organizational identity perception among hospital staff on organizational commitment level. In this context, the research was carried out with 120 employees working in Hakkâri State Hospital. The data of the research were collected with the Organizational Commitment Scale and the Organizational Identity Perception Scale. The analysis of the study was carried out with Independent Sample T-Test, ANOVA and Pearson Correlation Analysis. As a result of the research, it has been determined that there is a moderately strong positive correlation between the organizational identity perception of the hospital personnel and organizational commitment, emotional commitment, continuance commitment and normative commitment. In addition, it was concluded that the perception of organizational identity positively affects organizational commitment, emotional commitment, continuance commitment and normative commitment.
Araştırmanın amacı; hastane çalışanlarındaki örgütsel kimlik algısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda araştırma, Hakkâri Devlet Hastanesi’nde görev yapan 120 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın analizi Bağımsız Örneklem T Testi, ANOVA Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hastane çalışanlarının örgütsel kimlik algısı ile örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında pozitif yönde orta kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında örgüt kimliği algısının örgütsel bağlılığı, duygusal bağlılığı, devam bağlılığı ve normatif bağlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.