Investigation of Computational Reaction Mechanism for The Formation of The 6-endo Cyclization Product of 1- Vinyl 5-Hexenyl Radicals


Creative Commons License

FISTIKÇI EŞSİZ M.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.3, pp.1799-1803, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A computational study for reaction mechanism of 1-vinyl 5-hexenyl radicals is carried out using the density functional theory. The results showed that the reaction for the formation of thermodynamically stable 6-endo-trig cyclization product can progress over both 6-endo-trig and 5-exo-trig cyclization. Moreover, our computations demonstrated that when 5-exo-trig cyclization intermediate is stable, 5-exo-trig cyclization mode would be responsible for the formation of the 6-endo-trig cyclization product.
1-Vinil 5-heksenil radikallerinin reaksiyon mekanizması için hesaplamalı bir çalışma, yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuçlarımız, termodinamik olarak kararlı 6-endo-trig halka kapanma ürününün oluşumuna yönelik reaksiyonun hem 5-ekso-trig hem de 6-endo-trig halka kapanma modları üzerinden ilerleyebileceğini gösterdi. Ayrıca, hesaplamalarımız, 5-ekso-trig halka kapanma ara ürününün kararlı olması durumunda, 6-endo-trig halka kapanma ürününün oluşumundan 5-ekso-trig modun sorumlu olacağını gösterdi.