GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN İNOVASYON VE TEKNOLOJİ ALGILARINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA


SEYİTOĞULLARI O., YALÇINSOY A.

International Journal of Social Academia, vol.1, no.1, pp.13-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)