İngilizce Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler


Ulum Ö. G., BADA E.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.15-26, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-26
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Language echoes cultural values, norms and many other features of a society, and is regarded as an inseparable part of such characteristics. Despite the fact that values and features of a society may be kept apart from language in language education, this though would be an incomplete process of language instruction. With this study, we aim to highlight inner and outer circle (+expanding circle) cultural and societal characteristics of the target language, in our case, English. For this, we examined state recommended English course books used in institutions of the Turkish Ministry of Education. As a result of our evaluation, we found that the outer circle (+expanding circle) characteristics occupied a significant place in the content of material designed targeting learners of English. And, this was duly attributed to writers who similarly come from an outer circle (+expanding circle) culture. Whether this leads to a positively effective way of teaching is largely debated by scholars in the field.
Dil kültürel değerleri, normları ve toplumun diğer birçok özelliğini yansıtır ve bu gibi özelliklerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Dil eğitiminde toplumun değer ve özellikleri dilden ayrı tutulabilir ama böyle yapmak dil eğitim sürecinin eksik kalmasına sebep olur. Bu çalışmayla, hedef dilin, bizim açımızdan İngilizce dilinin, iç daire ve dış daire (+genişlemekte olan daire) kültürel ve sosyal özelliklerine ışık tutmayı amaçladık. Bu amaçla, Türk Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında kullanılan devlet tavsiyeli İngilizce ders kitaplarını inceledik. Değerlendirmemiz sonucunda, İngilizce öğrenenleri hedef alarak oluşturulmuş materyal içeriğinde dış daire (+genişlemekte olan daire) özelliklerinin geniş yer kapladığını bulduk. Ve beklenildiği üzere bu bulgu dış daire (+genişlemekte olan daire) kültürden gelen yazarlara bağlanıldı. Bunun öğretime olumlu etkisinin olup olmadığı alan araştırmacıları tarafından geniş ölçüde münazara edilmektedir.