Amerika da Siyasal Yapı ve Karar Alma Mekanizması Kongre Başkan ve Yardımcı Organlar


AKÇAY E. Y.

Gümüşhane Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.21-44, 2010 (Peer-Reviewed Journal)