İslâm Tarihi Kaynaklarında Geçen Sayı ve İstatistiklerin Otantikliği Üzerine 1: Fütûhât Savaşları Örneği


TURUN V.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi dergisi (Online), vol.9, no.2, pp.271-288, 2023 (Peer-Reviewed Journal)