THE SECURITY DIMENSION OF POST-CONFLICT HEALING: DISARMAMENT, DEMOBILIZATION, AND REINTEGRATION PROCESS OF THE KOSOVO LIBERATION ARMY (UÇK)


Creative Commons License

ALTUN A.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.80, pp.1709-1723, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The autonomous status of Kosovo achieved during the Tito period was abolished by the Milosevic administration and the protests of the Albanian majority were tried to be suppressed by force. The initial nonviolent protests of Albanians turned into an armed struggle in 1997 due to massive human rights violations by the Serbian forces, then, a genocide was initiated by the Serbian forces in response to this struggle. As a result of the lessons learned in Bosnia, the international community did not remain a bystander to this situation for a long time and the war was ended with a NATO intervention in April 1999. The end of the Kosovo conflict brought about the transformation of the guerrilla army that initiated it. The Kosovo Liberation Army (KLA or UÇK) was formally demilitarized, yet it has remained a powerful and active element in almost every aspect of the life of Kosovo in various manifestations. The activities carried out on members of the armed organization in the transition to the post-conflict peace process continue under the title "Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR)". In this study, the post-war disarmament, demobilization, and reintegration process of the UÇK since from the deployment of the NATO-led Kosovo Force (KFOR) and the establishment of the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) until the present day was analyzed, and it was tried to present the extent to which DDR programs have been successful.
Kosova‟nın Tito döneminde elde ettiği özerk statüsü Miloseviç yönetimi tarafından ortadan kaldırılmış veArnavut çoğunluğun protestoları çok sert şekilde bastırılmaya çalışılmıştır. Arnavutların ilk başlarda şiddetiçermeyen protestoları Sırp güçlerinin yoğun insan hakları ihlalleri nedeniyle 1997 yılında silahlı mücadeleyedönüşmüş; ancak Sırp güçleri bu mücadeleye karşı soykırıma başlamıştır. Uluslararası toplum Bosna‟da aldığıders nedeniyle bu sefer duruma fazla seyirci kalmamış ve Nisan 1999‟da gerçekleşen NATO müdahalesi ilesavaş sona ermiştir. Kosova çatışmasının sona ermesi, onu başlatan gerilla ordusunun dönüşümü de beraberindegetirmiştir. Kosova Kurtuluş Ordusu (KLA-veya Arnavutça kısaltmasıyla UÇK) resmi olarak askerdenarındırılmış; ancak çeşitli tezahürlerde Kosova‟da yaşamın hemen hemen her alanında güçlü ve aktif bir unsurolmaya devam etmiştir. Çatışma sonrası barış sürecine geçişte silahlı örgüt üyeleri üzerinde yürütülen faaliyetler,“Silahsızlandırma, Tasfiye, Topluma Kazandırma” (DDR) başlığı altında sürdürülmektedir. Bu çalışmada,NATO liderliğindeki Kosova Gücünün (KFOR) konuşlandırılmasından ve Birleşmiş Milletler KosovaMisyonu‟nun (UNMIK) kurulmasından bu yana UÇK‟nın savaş sonrası dönemde silahsızlandırılması, tasfiyesive topluma yeniden entegrasyon süreci analiz edilmiş ve DDR programlarının ne ölçüde başarıya ulaştığı ortayakonulmaya çalışılmıştır.