Bireylerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonunu Etkileyen Önemli Bir Faktör: İş ve Aile Çatışması


DURAN R., ÇEVİK M.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.18, no.2, pp.429-446, 2023 (Peer-Reviewed Journal)