Türkiye AB İlişkileri ve İmtiyazlı Ortaklık Meselesi


AKÇAY E. Y.

Toros Üniversitesi İİSBF, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.11-30, 2016 (Peer-Reviewed Journal)