The Concept of New Democracy and Local Government Policies in Turkey


SALA B.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.6, pp.1716-1735, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Due to changing conditions, representative democracy is in crisis at the present time because the citizens demand further participation in governance but representative democracy stands as a growing gap between the citizens and state institutions. The model of participatory democracy is to give the citizens the possibility of participating in the public decision-making. This study aims to analyze participatory democracy as an alternative to representative democracy. Actually, the practice of participatory democracy depends on powered local governments because the direct participation of citizens in governance will be increased only in this way. The study is also problematizing the central government in Turkey in this context. Besides, it analysis Turkey's local government policies in process of European Union integration.
Değişen koşullar dolayısıyla yetersiz kaldığı düşünülen ve pek çok yönden eleştirilen temsili demokrasi bir meşruiyet krizi içerisindedir. Çünkü günümüzde vatandaşlar yönetime daha fazla katılmayı talep ediyor. Katılımcı demokrasi ise bu talepleri karşılayabilecek uygun bir model olarak görülmekte ve tartışılmaktadır. Bu çalışma temsili demokrasiye alternatif olarak öne sürülen katılımcı demokrasiyi incelemektedir. Katılımcı demokrasinin gerçekleşmesi yerel yönetimlerin güçlendirilmesine bağlıdır. Vatandaşların doğrudan yönetime katılımının imkânı da ancak bu şekilde artırılabilir. Bu yaklaşımdan hareketle Türkiye'nin idari sistemini oluşturan merkezi yönetim sorunsallaştırılmakta, merkezi yönetimin kamu hizmetlerindeki ağırlığının azaltılarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin Türkiye demokrasisini nasıl geliştirileceği belirtilmektedir. Ayrıca Türkiye'nin yerel yönetim politikalarının ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin mevcut yerel yönetim üzerindeki etkisine de değinilmektedir.