Celâleddîn ed-Devvânî’nin Eserleri Ve Özet Olarak Tanıtımı


AKMAN M.

RUMELI İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGISI = RUMELI JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, vol.1, no.1, pp.112-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)