Di Berbanga Avabûna Iraqê da Milmilaneya di Navbera Nestorîyan û Keldanîyan


KAPLAN Y.

Humanities Journal of University of Zakho, vol.9, no.4, pp.976-990, 2021 (Peer-Reviewed Journal)