Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Hakkâri Devlet Hastanesi Hemşireleri Üzerine Bir Araştırma


YAŞBAY KOBAL H., ŞİMŞEK S., BİLGEN İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.376-389, 2022 (Peer-Reviewed Journal)