Unemployment hysteresis hypothesis testing for Turkey EU-15, EU-27, Oecd and g-8 countries under cross-sectional dependency and structural breaks: Panel data analysis


GÖKTUĞ M. R., YURTTANÇIKMAZ Z. Ç., ÇAKMAK F.

TİSK Akademi, vol.10, no.19, pp.44-65, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 19
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: TİSK Akademi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.44-65
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In this study the validity of hysteria hypothesis which expresses that the chocks affecting theunemployment rates are permanent was analysed in the sample of Turkey, EU-15, EU-27, OECDand G-8 countries. The validity of hysteria hypothesis for Turkey was analysed unit root testswithstructural break by using the annual data for 1923-2013 periods and the quarterly data for1992Q1-2013Q1 periods. All the implemented tests show that hysteria hypothesis in Turkey isvalid. However, it was searched for EU-15, EU-27, OECD and G-8 countries with the second-generation panel unit root tests considering cross-sectional dependency, in other words, theassumption that the shocks occurring in any related country affect the other countries. Accordingto the analysis results, except for G-8 countries, it was found the evidence that hysteria hypothesiswas valid for the other country groups. Thus, the unemployment problem comes out as a socio-economical problem that affects not only the developeng but also the developed countries and thathas to be solved.
Bu çalışmada, işsizlik oranını etkileyen şokların etkilerinin kalıcı olduğunu ifade eden Histerihipotezinin geçerliliği Türkiye, AB-15, AB-27, OECD ve G-8 ülkeleri örneğinde incelenmiştir.Türkiye için histeri hipotezinin geçerliliği yapısal kırılmalı birim kök testleri ile 1923-2013dönemi yıllık ve 1992Q1-2013Q1 dönemi üç aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Yapılan tümtestler Türkiyede histeri hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. AB-15, AB-27, OECD veG-8 ülke grupları için ise yatay kesit bağımlılığını yani, ilgili ülkelerin herhangi birinde meydanagelen şokların diğer ülkeleri de etkilediği varsayımını dikkate alan ikinci nesil panel birim köktesti ile araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; G-8 ülkeleri hariç, diğer ülke gruplarında histerihipotezinin geçerli olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yani işsizlik sorunsalı sadece gelişmekte olandeğil, gelişmiş ükeleri de etkileyen ve çözülmesi gereken bir sosyo-ekonomik problem olarak ortaya çıkmaktadır.