‘Abdullah Yâfiî’ye Göre Şathiyyâtı Gerektiren Mücbir Sebepler


AKDOĞAN M.

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.117-140, 2019 (Peer-Reviewed Journal)