The Effect of Globalization on Growth: Cointegration Analysis for the Sample of South Korea*


DOĞAN B., CAN M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.197-220, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the relationship between globalization (KOF Economic Globalization, Social Globalization and Overall Globalization Index) and growth is analysed with Engel-Granger Cointegration test for the sample of South Korea over the period 1970-2012. In this research, three different dimensions of globalization are taken into account. It is concluded that economic, social and overall globalization have positive impact on growth.
Bu araştırmada, küreselleşme (KOF Economic Globalization, Social Globalization and Overall Index) ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Engel-Granger eşbütünleşme testi ile 1970-2012 yılları arası için Güney Kore örnekleminde incelenmiştir. Araştırmada küreselleşmenin üç farklı boyutunu ele alınmıştır. Araştırma neticesinde ekonomik, sosyal ve bir bütün olarak küreselleşmenin büyümeye pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.