The Desıgn and Applıcatıon Of Gaussmeter with Hall Effect Sensor for Magnetıc Fıeld Measurements


OY AKKAYA S., Demirtaş M., AYDIN O.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.302-306, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The increasing of variety and number of electronic devices by the technological development changes the magnetic field of the environment. The accurate determination of this magnetic field changes is important for the studies. The main purpose of this study is to design a Gaussmeter that measure the magnetic field using Hall effect sensor.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sayısı ve çeşitliliği artan elektronik aygıtlar, içinde bulundukları ortamın manyetik alanını da değiştirmektedirler. Bu manyetik alan değişimlerinin uygun ve doğru şekilde tespit edilmesi yapılacak olan çalışmalar için önemlidir. Bu çalışmanı amacı, Hall etkili sensör kullanarak manyetik alan ölçecek bir Gaussmetre tasarlamaktır.