Avrupa Birliği nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB nin Gençlik Politikaları


AKMAN E., AKÇAY E. Y., AKMAN Ç.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.21, pp.41-72, 2011 (Peer-Reviewed Journal)